Sự khác biệt giữa AngularJS và ReactJS

0
985

AngularJS

AngularJS là một khung JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng một ứng dụng web động. Misko Hevery và Adam Abrons đã phát triển AngularJS vào năm 2009 và bây giờ Google đã duy trì nó. Phiên bản mới nhất của Angular là 1.7.8 vào ngày 11 tháng 3 năm 2019. Nó dựa trên HTML và JavaScript và chủ yếu được sử dụng để xây dựng Ứng dụng một trang. Nó có thể được đưa vào trang HTML với thẻ <script>. Nó mở rộng HTML bằng cách thêm các thuộc tính tích hợp với chỉ thị và liên kết dữ liệu với HTML bằng Biểu thức.

Các tính năng của AngularJS

 1. Liên kết dữ liệu: AngularJS tuân theo ràng buộc dữ liệu hai chiều. Nó là sự đồng bộ hóa dữ liệu tự động giữa các thành phần mô hình và khung nhìn.
 2. Mô hình POJO: AngularJS sử dụng mô hình POJO (Plain Old JavaScript), cung cấp các đối tượng tự phát và được quy hoạch tốt. Mô hình POJO giúp AngularJS tự cung cấp và dễ sử dụng.
 3. Khung điều khiển mô hình xem (MVC): MVC là một mẫu thiết kế phần mềm được sử dụng để phát triển các ứng dụng web. Mô hình làm việc của AngularJS dựa trên các mẫu MVC. Kiến trúc MVC trong AngularJS rất dễ dàng, linh hoạt và năng động. MVC giúp việc xây dựng một ứng dụng phía máy khách riêng biệt trở nên dễ dàng hơn.
 4. Dịch vụ: AngularJS có một số dịch vụ tích hợp như $ http để tạo một XMLHttpRequest.
 5. Giao diện người dùng với HTML: Trong AngularJS, Giao diện người dùng được xây dựng trên HTML. Nó là một ngôn ngữ khai báo có các thẻ ngắn hơn và dễ hiểu. Nó cung cấp một giao diện có tổ chức, mượt mà và có cấu trúc.
 6. Dependency Injection: AngularJS tích hợp sẵn một hệ thống phụ thuộc vào phụ thuộc giúp nhà phát triển tạo, hiểu và kiểm tra các ứng dụng một cách dễ dàng.
 7. Cộng đồng năng động trên Google: AngularJS cung cấp hỗ trợ cộng đồng tuyệt vời. Đó là Bởi vì Google duy trì AngularJS. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ vấn đề bảo trì nào, có rất nhiều diễn đàn có sẵn để bạn có thể giải quyết các thắc mắc của mình.
 8. Định tuyến: Định tuyến là sự chuyển đổi từ chế độ xem này sang chế độ xem khác. Định tuyến là khía cạnh quan trọng của các ứng dụng trang đơn trong đó mọi thứ đều nằm trong một trang duy nhất. Ở đây, các nhà phát triển không muốn chuyển hướng người dùng đến một trang mới mỗi khi họ nhấp vào menu. Các nhà phát triển muốn nội dung tải trên cùng một trang với URL thay đổi.

ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho Ứng dụng Trang đơn. Nó chỉ chịu trách nhiệm cho lớp xem của ứng dụng. Nó cung cấp cho các nhà phát triển để soạn các giao diện người dùng phức tạp từ một đoạn mã nhỏ và biệt lập được gọi là “các thành phần”. ReactJS bao gồm hai phần đầu tiên là các thành phần, đó là các phần chứa mã HTML và những gì bạn muốn thấy trong giao diện người dùng và phần thứ hai là tài liệu HTML nơi tất cả các thành phần của bạn sẽ được hiển thị.

Jordan Walke, người từng là kỹ sư phần mềm tại Facebook, phát triển nó. Ban đầu, nó được phát triển và duy trì bởi Facebook và sau đó được sử dụng trong các sản phẩm của hãng như WhatsApp & Instagram. Facebook đã phát triển ReactJS vào năm 2011 cho phần newsfeed, nhưng nó đã được phát hành cho công chúng vào tháng 5 năm 2013.

Các tính năng của ReactJS

 1. JSX: JSX là một phần mở rộng cú pháp JavaScript. Cú pháp JSX được xử lý thành các lệnh gọi JavaScript của React Framework. Nó mở rộng ES6 để HTML giống như văn bản có thể cùng tồn tại với mã JavaScript React.
 2. Các thành phần: ReactJS là tất cả về các thành phần. Ứng dụng ReactJS được tạo thành từ nhiều thành phần và mỗi thành phần có logic và điều khiển của nó. Các thành phần này có thể được sử dụng lại, giúp bạn duy trì mã khi làm việc trên các dự án quy mô lớn hơn.
 3. Liên kết dữ liệu một chiều : ReactJS tuân theo luồng dữ liệu một chiều hoặc ràng buộc dữ liệu một chiều. Liên kết dữ liệu một chiều cho phép bạn kiểm soát tốt hơn trong toàn bộ ứng dụng. Nếu luồng dữ liệu theo hướng khác, thì nó yêu cầu các tính năng bổ sung. Đó là bởi vì các thành phần được cho là bất biến và dữ liệu bên trong chúng không thể thay đổi.
 4. DOM ảo: Đối tượng DOM ảo là một đại diện của đối tượng DOM thực. Bất cứ khi nào bất kỳ sửa đổi nào xảy ra trong ứng dụng web, toàn bộ giao diện người dùng sẽ được hiển thị lại trong biểu diễn DOM ảo. Sau đó, nó kiểm tra sự khác biệt giữa biểu diễn DOM trước đó và DOM mới. Sau khi hoàn thành, DOM thực sẽ chỉ cập nhật những thứ được thay đổi. Nó làm cho ứng dụng nhanh hơn và không có sự lãng phí bộ nhớ.
 5. Tính đơn giản: ReactJS sử dụng tệp JSX, giúp ứng dụng trở nên đơn giản và dễ hiểu về mã. Ngoài ra, ReactJS là một cách tiếp cận dựa trên thành phần giúp mã có thể được sử dụng lại theo nhu cầu của bạn. Nó làm cho nó đơn giản để sử dụng và học hỏi.
 6. Hiệu suất: ReactJS được biết đến là một nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời. Lý do đằng sau điều này là nó quản lý một DOM ảo. DOM hoàn toàn tồn tại trong bộ nhớ. Do đó, khi chúng tôi tạo một thành phần, chúng tôi đã không ghi trực tiếp vào DOM. Thay vào đó, chúng tôi đang viết các Thành phần ảo sẽ chuyển thành DOM, dẫn đến hiệu suất mượt mà hơn và nhanh hơn.

AngularJS Vs. ReactJS

Tham khảo khóa học: Lập trình Front end với ReactJS