React so với Vue

0
970

React và Vue là hai thư viện JavaScript phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng hàng nghìn trang web hiện nay. Cả React và Vue đều là những framework rất mạnh với những ưu và nhược điểm riêng. Bạn phải chọn cái nào, tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh và trường hợp sử dụng.

Cả React và Vue đều có rất nhiều điểm chung như kiến ​​trúc dựa trên thành phần, cách sử dụng DOM ảo, cách sử dụng đạo cụ, công cụ chrome Dev để gỡ lỗi và nhiều thứ khác. Tuy nhiên, cả hai đều có một số khác biệt đáng kể, được đưa ra dưới đây.

Tham khảo khóa học: Lập trình Front end với ReactJS