Lập trình viên Fullstack là gì? Cần học gì để thành FSD?

0
600

Full-stack Developer

Fullstack Developer còn được gọi tắt là FSD, vị trí này nắm rõ và có thể làm được tất cả các mảng trong quá trình phát triển phần mềm.

FSD có kiến thức bao quát về Mạng, CSDL, User Interface, API, Security, Frontend, Backend … Một FSD không nhất thiết phải thông thạo mọi công nghệ của Front-end và back-end nhưng có thể học và ứng dụng vào dự án một cách nhanh chóng khi họ cần. Vì vậy, để tìm được những ứng viên này rất khó. Bởi 1 FSD đều có điểm chung về kiến thức như:

  • Máy chủ, mạng, và hosting. Họ hiểu biết về các yêu cầu về phần cứng, hệ điều hành, thiết lập môi trường hệ thống để triển khai ứng dụng.
  • CSDL: Họ có thể phân tích và thiết kế CSDL, sử dụng các hệ quản trị CSDL (MySQL, SQLServer, NoSQL, …) và viết được các câu truy vấn.
  • API/ Back-end code. Họ có thể sử dụng một hay nhiều ngôn ngữ server-side như Ruby, Python, PHP, Java, … để viết các ứng dụng, dịch vụ web (web service).
  • Front-end code. HTML5, CSS3, Javascript và các frameworks như Bootstraps, Jquery, AngualarJS, …
  • UI/UX.
  • Client work. Họ có thể giao tiếp và lấy yêu cầu (requirement) từ khách hàng. Họ viết ra các tài liệu kĩ thuật (technical specs, architecture documents) và documentation.

Nói như vậy để khẳng định tầm quan trọng và mức độ hiếm của FSD. Chính vì thế, NIIT-ICT Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp lên lộ trình đào tạo FSD cho thị trường với các mảng như PHP, Java, Python, .NET

Bạn sẵn sàng trở thành một Full-stack Developer?

Nếu bạn muốn trở thành 1 FSD thì NIIT-ICT Hà Nội sẽ đồng hành cùng bạn. Trước hết, bạn sẽ được đào tạo về các ngôn ngữ lập trình phía Front-end. bao gồm HTML5, CSS3, và Javascript… Mục tiêu bạn cần đặt ra là có thể tạo được một website tĩnh.

Sau đó, bạn hãy bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình phía Back-end. Ở đây, bạn sẽ được phân nhánh theo: PHP, Python, Java, .NET.

Khi đã được trang bị đầy đủ các kiến thức phần Backend rồi, các bạn sẽ kết hợp với kiến thức phía Front-end, lúc này bạn đã có thể xây dựng được một website giống như GeekBoy rồi đấy!

Trong quá trình phát triển, bạn cũng cần có các công cụ để quản lý code của mình. Và NIIT-ICT Hà Nội sẽ tặng bạn 1 khóa Git. Lúc này, bạn hãy học về CSDL để có thể lưu trữ nội dung cho website của mình.

Khi mà việc xây dựng web hoàn tất rồi bạn cần làm 02 việc nữa đó là:

  • Học các kiến thức về tên miền, hosting, server để chưa source code.
  • Học SEO để cấu hình web của mình. Rất hay là NIIT-ICT Hà Nội sẽ tặng bạn tiếp khóa học này để bạn áp dụng. Quá trình được gọi là Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization, SEO).

Vậy bạn đã sẵn sàng đi cùng chúng tôi? Hãy đăng ký ngay trong tháng 6 này nhé! Tham khảo các khóa:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here