Thứ Ba, Tháng Mười 3, 2023

Giới thiệu về React

eact là gì? React là một thư viện JavaScript khai báo, hiệu quả và linh hoạt để xây...

Java 8 – API ngày / giờ mới

Với Java 8, một API ngày-giờ mới được giới thiệu để giải quyết các nhược điểm sau của API ngày-giờ cũ.

Java 8 – Nashorn JavaScript

Với Java 8, Nashorn, một công cụ javascript cải tiến nhiều được giới thiệu, để thay thế Rhino hiện có. Nashorn cung cấp...

Java 8 – Lớp tùy chọn

Tùy chọn là một đối tượng vùng chứa được sử dụng để chứa các đối tượng không rỗng. Đối tượng tùy chọn được...

Luồng trong Java8

Stream là một lớp trừu tượng mới được giới thiệu trong Java 8. Sử dụng stream, bạn có thể xử lý dữ...

Phương thức mặc định trong Java8

Java 8 giới thiệu một khái niệm mới về việc triển khai phương thức mặc định trong các giao diện. Khả năng này...

Java 8 – Giao diện chức năng

Các giao diện chức năng có một chức năng duy nhất để trưng bày. Ví dụ: giao diện So sánh với một...

Java 8 – Phương pháp tham chiếu

Các tham chiếu phương thức giúp trỏ đến các phương thức theo tên của chúng. Tham chiếu phương thức được mô tả...

Biểu thức Lambda trong Java 8

Biểu thức Lambda được giới thiệu trong Java 8 và được coi là tính năng lớn nhất của Java 8. Biểu thức...

Thiết lập môi trường Java8

Nếu bạn muốn thiết lập môi trường của riêng mình cho ngôn ngữ lập trình Java, thì phần này sẽ hướng dẫn...

Bài viết gần đây