Java 8 – Lớp tùy chọn

Tùy chọn là một đối tượng vùng chứa được sử dụng để chứa các đối tượng không rỗng. Đối tượng tùy chọn được...

Luồng trong Java8

Stream là một lớp trừu tượng mới được giới thiệu trong Java 8. Sử dụng stream, bạn có thể xử lý dữ...

Phương thức mặc định trong Java8

Java 8 giới thiệu một khái niệm mới về việc triển khai phương thức mặc định trong các giao diện. Khả năng này...

Java 8 – Giao diện chức năng

Các giao diện chức năng có một chức năng duy nhất để trưng bày. Ví dụ: giao diện So sánh với một...

Java 8 – Phương pháp tham chiếu

Các tham chiếu phương thức giúp trỏ đến các phương thức theo tên của chúng. Tham chiếu phương thức được mô tả...

Biểu thức Lambda trong Java 8

Biểu thức Lambda được giới thiệu trong Java 8 và được coi là tính năng lớn nhất của Java 8. Biểu thức...

Thiết lập môi trường Java8

Nếu bạn muốn thiết lập môi trường của riêng mình cho ngôn ngữ lập trình Java, thì phần này sẽ hướng dẫn...

Tổng quan về Java 8

JAVA 8 là một bản phát hành tính năng chính của việc phát triển ngôn ngữ lập trình JAVA. Phiên bản đầu...

Tặng các suất Học bổng 100%, 70% và quà tặng mừng...

Trong suốt thời gian gần 20 năm qua, NIIT-ICT Hà Nội đã đào tạo và cung ứng nguồn cho thị trường hàng...

Cú pháp cơ bản của Java

Khi chúng ta xem xét một chương trình Java, nó có thể được định nghĩa là một tập hợp các đối tượng...

Bài viết gần đây