10 lời khuyên giúp Tester đạt mục đích đọc được tài liệu nhanh nhất

0
16

Nói chung, sự hiểu biết về tài liệu kiểm thử phần mềm là Chế độ chỉ có thể được thực hiện bởi người có thời gian rảnh. Chúng ta cần thay đổi suy nghĩ này, và sau đó chỉ có chúng ta mới có thể tận dụng sức mạnh tài liệu cho các dự án của mình.

Không phải là chúng tôi không biết làm thế nào để làm đúng tài liệu. Chúng tôi chỉ không nghĩ rằng nó quan trọng.

Mọi người phải có các mẫu tiêu chuẩn cho tất cả các loại tài liệu bắt đầu từ Chiến lược kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra, Các trường hợp kiểm tra và Dữ liệu kiểm tra đến báo cáo Lỗi.

Đây chỉ là để tuân theo một số tiêu chuẩn (CMMI, ISO, v.v.) nhưng khi thực hiện thực tế có bao nhiêu tài liệu này thực sự được chúng tôi sử dụng? Chúng ta chỉ cần đồng bộ hóa quy trình chất lượng của mình với các tiêu chuẩn tài liệu và quy trình khác trong một tổ chức.

Điều đơn giản nhất để làm theo tất cả các loại tài liệu là liên quan đến một người trong dự án từ giai đoạn khởi động, người hiểu được động lực của dự án, miền, mục tiêu và công nghệ. Và ai khác tốt hơn một người QA cho việc này (tất nhiên có những nhà văn kỹ thuật có mặt để làm điều này – nhưng xem xét một kịch bản chung của các công ty nhỏ nơi các nhà văn kỹ thuật không có mặt).

Để đạt được mục tiêu kiểm tra và tài liệu này, tôi cảm thấy chúng ta cần tập trung vào một số điểm.

1)  QA nên tham gia vào giai đoạn đầu tiên của dự án để QA và Tài liệu làm việc cùng nhau.

2) Quá trình được xác định bởi QA nên được thực hiện bởi những người kỹ thuật, điều này giúp loại bỏ hầu hết các khiếm khuyết ở giai đoạn ban đầu.

3) Chỉ tạo và duy trì Mẫu kiểm thử phần mềm là không đủ, buộc mọi người phải sử dụng chúng.

4)  Không chỉ tạo và để lại tài liệu, Cập nhật khi cần thiết.

5) Yêu cầu thay đổi là một giai đoạn quan trọng của dự án đừng quên thêm chúng vào danh sách.

6)  Sử dụng kiểm soát phiên bản cho mọi thứ. Điều này sẽ giúp bạn quản lý và theo dõi tài liệu của bạn một cách dễ dàng.

7) Làm cho quá trình khắc phục khiếm khuyết dễ dàng hơn bằng cách ghi lại tất cả các khiếm khuyết. Đảm bảo bao gồm một mô tả rõ ràng về khiếm khuyết, các bước tái tạo, khu vực bị ảnh hưởng và chi tiết về tác giả trong khi ghi lại bất kỳ khiếm khuyết nào.

8) Cố gắng ghi lại những gì cần thiết để bạn hiểu công việc của mình và những gì bạn sẽ cần để sản xuất cho các bên liên quan của bạn bất cứ khi nào được yêu cầu.

9)  Sử dụng mẫu tiêu chuẩn cho tài liệu. Giống như bất kỳ mẫu bảng excel hoặc mẫu tệp tài liệu và bám sát nó cho tất cả các nhu cầu tài liệu của bạn.

10) Chia sẻ tất cả các tài liệu liên quan đến dự án tại một địa điểm, có thể truy cập được cho mọi thành viên trong nhóm để tham khảo cũng như cập nhật bất cứ khi nào cần thiết.

Tài liệu kiểm thử phần mềm quan trọng

Ở đây chúng tôi liệt kê một vài tài liệu kiểm thử phần mềm quan trọng mà chúng ta cần sử dụng / bảo trì thường xuyên:

1) Kế hoạch kiểm tra
2) Thiết kế thử nghiệm và Đặc tả trường hợp thử nghiệm
3) Chiến lược thử nghiệm
4) Báo cáo tóm tắt thử nghiệm
5) Báo cáo tình trạng hàng tuần
6) Tài liệu / Hướng dẫn sử dụng
7) Báo cáo chấp nhận người dùng
8) Đánh giá rủi ro
9) Báo cáo lỗi
10) Báo cáo lỗi
11 ) Dữ liệu thử nghiệm
12) Phân tích thử nghiệm

Ngoài ra, người kiểm thử phần mềm thường xuyên cần tham khảo các tài liệu sau:
1) Thông số kỹ thuật yêu cầu phần mềm
2) Tài liệu chức năng

Xem thêm: 6 kỹ năng cơ bản mà mọi Tester cần có

Tham khảo khóa học Testing tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here